Beam time schedule for protein crystallography beamlinesMay , Jun , Jul - 2018)

Last update: 2018-07-02
BL-1A
BL-5A
BL-17A
AR-NW12A
AR-NE3A
A
B
C
10:30 - 18:00
18:30 - 2:00
2:30 - 10:00
10:00 - 17:30
18:00 - 1:30
2:00 - 9:30
10:00 - 17:30
18:00 - 1:30
2:00 - 9:30
9:30 - 17:00
17:30 - 1:00
1:30 - 9:00
9:30 - 17:00
17:30 - 1:00
1:30 - 9:00
5/11
Fri
A
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
B
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
C
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
5/12
Sat
A
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
B
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
C
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
5/13
Sun
A
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
B
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
C
S
調整
S
調整
S
調整
X
N/A
X
N/A
5/14
Mon
A
S
調整
I
I
J
X
N/A
X
N/A
B
S
調整
I
I
J
X
N/A
X
N/A
C
S
調整
I
留保
C
留保
X
N/A
X
N/A
5/15
Tue
A
18RP-01
松垣 直宏
AS
アステラス
I
X
N/A
X
N/A
B
18RP-01
松垣 直宏
AS
アステラス
I
X
N/A
X
N/A
C
18RP-01
松垣 直宏
AS
アステラス
C
留保
X
N/A
X
N/A
5/16
Wed
A
18RP-03
湯本 史明
AS
アステラス
I
X
N/A
X
N/A
B
BINDS
BINDS
17G610
吉田 裕美
I
留保
X
N/A
X
N/A
C
BINDS
BINDS
C
留保
C
留保
X
N/A
X
N/A
5/17
Thu
A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
S
調整
S
調整
B
X
N/A
X
N/A
X
N/A
S
調整
S
調整
C
X
N/A
X
N/A
X
N/A
S
調整
S
調整
5/18
Fri
A
I
16G508
海野 昌喜
I
J
S
調整
FA
全自
B
C
留保
16G553
近藤 次郎
17G052
高木 淳一
S
調整
FA
全自
C
18G025
小祝 孝太郎
S
調整
C
留保
S
調整
FA
全自
5/19
Sat
A
17G512
大友 征宇
17G033
玉田 太郎
17G147
竹内 恒
18G113
西野 達哉
BINDS
BINDS
B
17G678
前仲 勝実
16G513
松浦 能行
17G570
豊島 近
17G668
松村 洋寿
18RP-04
玉田 太郎
C
S
調整
16G513
松浦 能行
17G570
豊島 近
S
調整
18RP-04
玉田 太郎
5/20
Sun
A
17G165
大西 康夫
16G678
Hyun Kyu Song
17G570
豊島 近
BINDS
BINDS
18G060
田中 良和
B
17G071
姚 閔
17G062
和知野 純一
16G678
Hyun Kyu Song
BINDS
BINDS
17G057
大戸 梅治
C
17G071
姚 閔
S
調整
16G678
Hyun Kyu Song
BINDS
BINDS
17G057
大戸 梅治
5/21
Mon
A
18RP-01
松垣 直宏
16G591
藤井 知実
BINDS
BINDS
17G662
工藤 紀雄
I
J
B
18RP-01
松垣 直宏
18G143
廣川 信隆
BINDS
BINDS
17G059
長江 雅倫
I
J
C
16G507
森田 洋行
16G516
安達 基泰
BINDS
BINDS
17G590
山崎 和彦
C
留保
5/22
Tue
A
16G501
阿部 郁朗
17G167
中村 照也
S
調整
C
留保
AS
アステラス
B
16G629
桑原 直之
18G043
伏信 進矢
16G519
藤城 貴史
C
留保
AS
アステラス
C
16G597
藤間 祥子
S
調整
16G589
黒河 博文
16G554
星野 忠次
AS
アステラス
5/23
Wed
A
18RP-02
橋口 隆生
16G545
海野 英昭
I
16G638
沼本 修孝
AS
アステラス
B
BINDS
BINDS
17G715
五十嵐 圭日子
16G519
藤城 貴史
17G119
藤本 瑞
17G186
片柳 克夫
C
BINDS
BINDS
17G112
木平 清人
C
留保
C
留保
C
留保
5/24
Thu
A
18RP-01
松垣 直宏
I
17G518
禾 晃和
X
N/A
X
N/A
B
18RP-01
松垣 直宏
I
留保
18G014
朴 三用
X
N/A
X
N/A
C
18RP-01
松垣 直宏
C
留保
16G657
高妻 孝光
X
N/A
X
N/A
5/25
Fri
A
I
18G006
中野 祥吾
C
留保
16G650
田之倉 優
FA
全自
B
I
18G137
加藤 晃一
17G022
志波 智生
17G117
津下 英明
FA
全自
C
C
留保
S
調整
C
留保
17G086
高妻 孝光
FA
全自
5/26
Sat
A
16G515
胡桃坂 仁志
BINDS
BINDS
17G114
千田 俊哉
18G031
田口 速男
17G712
Byung Woo Han
B
17G141
小杉 貴洋
BINDS
BINDS
17G015
原 幸大
16G624
宮永 顕正
17G712
Byung Woo Han
C
17G141
小杉 貴洋
BINDS
BINDS
17G015
原 幸大
16G624
宮永 顕正
17G712
Byung Woo Han
5/27
Sun
A
18G033
Chungi Chang
17G682
大山 拓次
BINDS
BINDS
17G113
木平 清人
17G588
伊藤 俊将
B
18G033
Chungi Chang
17G682
大山 拓次
18RP-06
吉田 尚史
17G573
富田 武郎
16G630
Ji-Joon Song
C
S
調整
17G682
大山 拓次
18RP-06
吉田 尚史
17G573
富田 武郎
16G630
Ji-Joon Song
5/28
Mon
A
17G162
阪本 泰光
S
調整
17G180
Yuequan Shen
18G050
田中 良和
I
J
B
18G120
村田 武士
S
調整
17G180
Yuequan Shen
17G544
久保田 智巳
17G675
毛塚 雄一郎
C
18G120
村田 武士
S
調整
17G180
Yuequan Shen
C
留保
C
留保
5/29
Tue
A
I
17G684
日比 慎
17G183
鈴木 俊治
BINDS
BINDS
AS
アステラス
B
I
留保
BINDS
BINDS
17G149
菱木 麻美
16G566
後藤 勝
AS
アステラス
C
C
留保
BINDS
BINDS
C
留保
S
調整
AS
アステラス
5/30
Wed
A
I
J
C
留保
17G711
Soo Hyun Eom
18S2-002
佐藤 文菜
AS
アステラス
B
I
J
C
留保
BINDS
BINDS
18S2-002
佐藤 文菜
C
留保
C
C
留保
C
留保
BINDS
BINDS
18S2-002
佐藤 文菜
C
留保
5/31
Thu
A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
18S2-002
佐藤 文菜
I
B
X
N/A
X
N/A
X
N/A
BINDS
BINDS
I
留保
C
X
N/A
X
N/A
X
N/A
BINDS
BINDS
16G502
米田 一成
6/1
Fri
A
S
調整
16G591
藤井 知実
C
留保
S
調整
FA
全自
B
17G522
佐藤 啓子
BINDS
BINDS
C
留保
S
調整
FA
全自
C
18T001
尾関 雅弘
BINDS
BINDS
C
留保
S
調整
FA
全自
6/2
Sat
A
17G611
Yanli Wang
C
留保
18G113
西野 達哉
17G127
富田 耕造
17G064
中村 顕
B
17G611
Yanli Wang
18G046
夏目 亮
BINDS
BINDS
BINDS
BINDS
18G036
中村 顕
C
17G611
Yanli Wang
18G046
夏目 亮
BINDS
BINDS
BINDS
BINDS
S
調整
6/3
Sun
A
17G178
Xiaodong Su
18G075
角田 大
17G611
Yanli Wang
17G186
片柳 克夫
BINDS
BINDS
B
17G178
Xiaodong Su
BINDS
BINDS
17G611
Yanli Wang
BINDS
BINDS
BINDS
BINDS
C
17G178
Xiaodong Su
BINDS
BINDS
17G611
Yanli Wang
BINDS
BINDS
BINDS
BINDS
6/4
Mon
A
17G183
鈴木 俊治
S
調整
16G629
桑原 直之
17G012
柴田 直樹
16G648
田之倉 優
B
17G538
阿部 郁朗
S
調整
18RP-03
湯本 史明
BINDS
BINDS
17G051
宮崎 剛亜
C
C
留保
S
調整
18RP-03
湯本 史明
BINDS
BINDS
C
留保
6/5
Tue
A
18RP-01
松垣 直宏
18G018
高妻 孝光
S
調整
I
AS
アステラス
B
18RP-01
松垣 直宏
BINDS
BINDS
17G578
真栄城 正寿
I
AS
アステラス
C
18RP-01
松垣 直宏
BINDS
BINDS
C
留保
S
調整
AS
アステラス
6/6
Wed
A
BINDS
BINDS
18G134
鈴木 淳巨
I
18S2-002
佐藤 文菜
AS
アステラス
B
18RP-09
千田 美紀 (*)
BINDS
BINDS
I
18S2-002
佐藤 文菜
18G029
藤本 瑞
C
18RP-09
千田 美紀 (*)
BINDS
BINDS
C
留保
18S2-002
佐藤 文菜
C
留保
6/7
Thu
A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
18S2-002
佐藤 文菜
C
留保
B
X
N/A
X
N/A
X
N/A
BINDS
BINDS
C
留保
C
X
N/A
X
N/A
X
N/A
BINDS
BINDS
C
留保
6/8
Fri
A
16G508
海野 昌喜
I
I
J
I
J
FA
全自
B
BINDS
BINDS
I
留保
I
J
BINDS
BINDS
FA
全自
C
BINDS
BINDS
C
留保
18G025
小祝 孝太郎
BINDS
BINDS
FA
全自
6/9
Sat
A
17G647
尾瀬 農之
16G651
田之倉 優
18RP-05
阪本 泰光
17G053
大山 拓次
17G574
西山 真
B
17G647
尾瀬 農之
18G125
五十嵐 城太郎
BINDS
BINDS
17G053
大山 拓次
17G154
野尻 秀昭
C
S
調整
18G125
五十嵐 城太郎
BINDS
BINDS
17G053
大山 拓次
17G154
野尻 秀昭
6/10
Sun
A
17G147
竹内 恒
17G615
真板 宣夫
18G040
木下 誉富
17G184
夏目 亮
17G113
木平 清人
B
BINDS
BINDS
BINDS
BINDS
18G040
木下 誉富
17G185
内田 朗
17G089
伏信 進矢
C
BINDS
BINDS
BINDS
BINDS
18G040
木下 誉富
S
調整
S
調整
6/11
Mon
A
17G082
佐藤 宗太
S
調整
17G127
富田 耕造
18S2-002
佐藤 文菜
18G006
中野 祥吾
B
17G082
佐藤 宗太
S
調整
17G667
梅原 崇史
18S2-002
佐藤 文菜
17G130
真壁 幸樹
C
17G082
佐藤 宗太
S
調整
16G589
黒河 博文
18S2-002
佐藤 文菜
C
留保
6/12
Tue
A
18RP-01
松垣 直宏
17G501
横山 武司
C
留保
18S2-002
佐藤 文菜
AS
アステラス
B
18RP-01
松垣 直宏
17G684
日比 慎
17G006
横山 武司
17G704
鈴木 龍一郎
AS
アステラス
C
17G561
海野 昌喜
C
留保
17G006
横山 武司
C
留保
AS
アステラス
6/13
Wed
A
18RP-12
野田 展生 
17G662
工藤 紀雄
16G562
近藤 次郎
C
留保
AS
アステラス
B
18RP-13
田辺 幹雄
17G590
山崎 和彦
18G120
村田 武士
C
留保
18RP-06
吉田 尚史
C
18RP-13
田辺 幹雄
C
留保
18G120
村田 武士
C
留保
18RP-06
吉田 尚史
6/14
Thu
A
18G153
伊藤 貴文
16G657
高妻 孝光
I
X
N/A
X
N/A
B
18G153
伊藤 貴文
17G086
高妻 孝光
I
X
N/A
X
N/A
C
18G153
伊藤 貴文
C
留保
C
留保
X
N/A
X
N/A
6/15
Fri
A
18G109
香川 亘
I
18G014
朴 三用
S
調整
FA
全自
B
17G020
阿部 郁朗
I
BINDS
BINDS
S
調整
FA
全自
C
17G162
阪本 泰光
16G646
野口 恵一
BINDS
BINDS
S
調整
FA
全自
6/16
Sat
A
17G512
大友 征宇
16G617
新井 亮一
BINDS
BINDS
18G051
柴山 修哉
BINDS
BINDS
B
18G075
角田 大
17G142
宮原 郁子
17G015
原 幸大
18G051
柴山 修哉
BINDS
BINDS
C
S
調整
S
調整
17G015
原 幸大
18G051
柴山 修哉
BINDS
BINDS
6/17
Sun
A
16G559
横山 英志
16G532
神鳥 成弘
C
留保
BINDS
BINDS
17G650
田中 伊知朗
B
18RP-10
七谷 圭
16G516
安達 基泰
C
留保
BINDS
BINDS
18G047
葛山 智久
C
18RP-10
七谷 圭
S
調整
C
留保
BINDS
BINDS
S
調整
6/18
Mon
A
I
J
18RP-15
竹内 恒
17G033
玉田 太郎
17G649
緒方 一博
16G649
田之倉 優
B
I
J
BINDS
BINDS
17G134
田所 高志
17G514
沼本 修孝
BINDS
BINDS
C
18G105
近藤 英昌
BINDS
BINDS
17G149
菱木 麻美
C
留保
BINDS
BINDS
6/19
Tue
A
18RP-01
松垣 直宏
I
S
調整
17G536
田之倉 優
AS
アステラス
B
18RP-01
松垣 直宏
I
留保
S
調整
17G675
毛塚 雄一郎
AS
アステラス
C
18RP-01
松垣 直宏
17G715
五十嵐 圭日子
S
調整
C
留保
AS
アステラス
6/20
Wed
A
17G065
矢嶋 俊介
16G677
Nam Ho Heo (*)
S
調整
C
留保
AS
アステラス
B
18RP-18
永野 真吾 (*)
16G677
Nam Ho Heo (*)
S
調整
C
留保
17G055
金丸 周司
C
18RP-18
永野 真吾 (*)
16G677
Nam Ho Heo (*)
S
調整
16G554
星野 忠次
C
留保
6/21
Thu
A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
B
X
N/A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
C
X
N/A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
6/22
Fri
A
I
16G591
藤井 知実
I
J
17G167
中村 照也
FA
全自
B
I
留保
18G137
加藤 晃一
16G635
小田 隆
17G524
藤本 瑞
FA
全自
C
18G001
阿部 郁朗
18G116
津本 浩平
S
調整
17G591
田上 俊輔
FA
全自
6/23
Sat
A
18G113
西野 達哉
18RP-17
原田 彩佳 
C
留保
17G064
中村 顕
17G680
尾関 智二
B
18RP-09
千田 美紀
BINDS
BINDS
16G513
松浦 能行
17G513
殿塚 隆史
17G680
尾関 智二
C
18RP-09
千田 美紀
BINDS
BINDS
16G513
松浦 能行
17G513
殿塚 隆史
17G680
尾関 智二
6/24
Sun
A
17G115
千田 俊哉
17G660
庄村 康人
16G515
胡桃坂 仁志
18G046
夏目 亮
17G595
松井 崇
B
17G165
大西 康夫
17G088
伏信 進矢
18RP-06
吉田 尚史
17G184
夏目 亮
17G057
大戸 梅治
C
S
調整
S
調整
18RP-06
吉田 尚史
S
調整
17G057
大戸 梅治
6/25
Mon
A
17G711
Soo Hyun Eom
16G514
古川 那由太
18G006
中野 祥吾
BINDS
BINDS
S
調整
B
18G143
廣川 信隆
16G619
中島 将博
17G563
廣田 毅
BINDS
BINDS
S
調整
C
17G011
森田 洋行
16G619
中島 将博
16G597
藤間 祥子
BINDS
BINDS
17G544
久保田 智巳
6/26
Tue
A
I
16G545
海野 英昭
17G127
富田 耕造
17G112
木平 清人
AS
アステラス
B
I
16G564
森 茂太郎
17G651
近藤 次郎
BINDS
BINDS
AS
アステラス
C
C
留保
S
調整
18G110
竹下 大二郎
BINDS
BINDS
AS
アステラス
6/27
Wed
A
16G629
桑原 直之
18RP-19
湯本 史明
I
I
J
AS
アステラス
B
18RP-16
鈴木 花野 (*)
17G053
大山 拓次 (*)
S
調整
I
J
AS
アステラス
C
18RP-16
鈴木 花野 (*)
17G053
大山 拓次 (*)
C
留保
S
調整
AS
アステラス
6/28
Thu
A
X
N/A
X
N/A
X
N/A
C
留保
FA
全自
B
X
N/A
X
N/A
X
N/A
C
留保
FA
全自
C
X
N/A
X
N/A
X
N/A
16G519
藤城 貴史
FA
全自
6/29
Fri
A
18RP-01
松垣 直宏
I
I
X
N/A
X
N/A
B
18RP-01
松垣 直宏
I
I
留保
X
N/A
X
N/A
C
18RP-01
松垣 直宏
17G010
櫻庭 春彦
C
留保
X
N/A
X
N/A
6/30
Sat
A
17G147
竹内 恒
C
留保
C
留保
-
-
-
-
B
C
留保
C
留保
C
留保
-
-
-
-
C
C
留保
C
留保
C
留保
-
-
-
-
7/1
Sun
A
18G113
西野 達哉
C
留保
C
留保
-
-
-
-
B
17G089
伏信 進矢
C
留保
C
留保
-
-
-
-
C
17G089
伏信 進矢
C
留保
C
留保
-
-
-
-
7/2
Mon
A
17G154
野尻 秀昭
S
調整
C
留保
-
-
-
-
B
17G154
野尻 秀昭
S
調整
16G562
近藤 次郎
-
-
-
-
C
C
留保
S
調整
16G562
近藤 次郎
-
-
-
-
7/3
Tue
A
17G115
千田 俊哉
18G125
五十嵐 城太郎
S
調整
-
-
-
-
B
16G507
森田 洋行
C
留保
17G127
富田 耕造
-
-
-
-
C
17G561
海野 昌喜
C
留保
17G127
富田 耕造
-
-
-
-
7/4
Wed
A
S
調整
17G684
日比 慎
I
-
-
-
-
B
S
調整
16G516
安達 基泰
I
-
-
-
-
C
S
調整
16G519
藤城 貴史
17G514
沼本 修孝
-
-
-
-
7/5
Thu
A
I
C
留保
I
J
-
-
-
-
B
I
C
留保
I
J
-
-
-
-
C
I
C
留保
18G075
角田 大 (*)
-
-
-
-
(*) ビームタイムの開始および終了時間が通常と異なります。ご注意ください。